Арктическа зима в Пристанище Бургас ЕАД

Минусовите температури и силния вятър не само затвориха пристанището за маневри на плавателни съдове, но и вледениха стария вълнолом и територията на Яхт клуба в „Пристанище Бургас” ЕАД. Влошената обстановка в страната от няколко дни затруднява дейността на порта, но пристанището продължава да работи при зимни условия. Изпълнителния директор Диян Димов, отбеляза че подобни минусови температури, в комбинация със силни ветрове и обледяване не се помнят от десетилетия в порта, като всички работници и служители полагат необходимите усилия, както за поддържане на безопасна работна среда, при създалата се тежка метеорологична обстановка, така и за оптимална производствена дейност -обработката на кораби и транспортни средства.