Безопасен труд

Ново начало

По-добро образование и квалификация – конкурентноспособни в обединена Европа

“Пристанище Бургас” ЕАД успешно защити проект с идентификационен No ESF – 2101-02-12001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 и Агенция по заетостта.

Проектът ще бъде реализиран от “Пристанище Бургас” ЕАД като водеща организация, съвместно с партньорите си:

 • “Център за чужди езици и мениджмънт” ООД ( УЧИЛИЩА „ЕВРОПА”)
 • Търговско индустриална камара – Бургас
 • Синдикат на пристанищните работници

 

Общи цели на проекта:

 • Да инвестира в обучение на работещите в Бургаския пристанищен комплекс, за да се повишат техните професионални възможности, знания и умения;
 • Да осигури на хората по-добра професионална реализация, стабилност на трудовите правоотношения, подобрени условия на труд, равни възможност на работното място;
 • Да гарантира социалната защита и поощрява социално-икономическото сближаване;
 • Достъп до по-добро образование чрез допълване или подобряване на квалификацията;
 • Да повишава личната им конкурентноспособност и адаптивност на пазара на труда.

 

Курсове:

 • Курс по английски език за стифадори – 2 групи;
 • Курс по английски език за технически специалисти – 1 група;
 • Курс по ИКТ и стокознание за „управители, склад” и „експедитор, стоки и товари” – 4 групи;
 • „Ефективен мениджмънт” – курс по английски език, мениджърски умения и Европеистика за ръководни служители – 3 групи;
 • Курс за машинисти на портален кран – 1 група.

 

Проектът ще предостави възможност на заетите лица в „Пристанище Бургас” ЕАД да повишат своята професионална квалификация чрез предвидените обучения по различни професии или за придобиване на езикови знания или ключови компетенции. По този начин ще се увеличи тяхната конкурентноспособност на пазара на труда с оглед предизвикателствата пред Работодателите.

Продължителност на проекта – от 16 април 2008 г. до 16 октомври 2009 г.