Вътрешни правила за провеждане на процедури по ОП

„П Р И С Т А Н И Щ Е   Б У Р Г А С”   Е А Д

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

 

Можете да изтеглите првилника   ОТ ТУК