Генералният секретар на организацията на Балтийските пристанища посети пристанище Бургас

Генералният секретар на организацията на Балтийските пристанища Богдан Олдаковски посети „Пристанище Бургас” ЕАД на 12 януари 2012 г. Той беше посрещнат от Стефан Нейчев, председател на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура” и от ръководството на порта. Изпълнителният директор на “Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов, запозна гостите с капацитета, възможностите и бъдещите планове за развитие на порта. Той отбеляза, че в момента се работи по логистика за реален транзитен товар от Република Турция през пристанището за индустрията в Полша. Богдан Олдаковски представи структурата, товарните потоци и плановете на Балтийските пристанища. По време на срещата бе отчетено благоприятното географско разположение (в близост до Босфора) и дълбоководните кейови места на пристанището, които са предпоставка за превръщане на пристанище Бургас в логистичен порт за транзитни товари за/от Балтийските страни. Това ще спомогне и за развитие на сътрудничеството между черноморските и балтийските портове.