Ден на делфините на Морска гара Бургас

В периода 24-25.08 в Бургас ще бъде отбелязан Денят на Делфините. Информационната кампания е част от проекта „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“, чийто цели са да се обучат доброволци, които да събират информация за китоподоните бозайници. Доброволците могат да бъдат: яхтсмени, предствители на яхт клубове, студенти по природни науки и всички граждани, интересуващи се от морски бозайници. Главната задача на кампанията е да запознае обществото с обитателите на Черно море, главно китоподобните бозайници, начини за проучването им и тяхното опазване.

В понеделник (24.08) от 17 ч. ще започнем с презентации и филмчета при открита сцена Охлюва, където наш домакин ще бъде Община Бургас. Там сме подготвили викторини и игри за малки и големи, с които ще продължим до 20 ч.

Във вторник (25.08) от 9.00 ч. до 13.00 ч. най-активните участници от първия ден ще имат възможност да се качат на нашата изследователска яхта, с която проучваме китоподобните бозайници. Наш домакин през този ден ще бъде Морска Гара Бургас – „Пристанище Бургас” ЕАД. Докато една част мореплавателстват, други експерти от Зелени Балкани ще направят кратка информационна кампания сред туристите и екипажа на лодки за разходки.

Надяваме се, чрез тази кампания да повишим информираността на гражданите относно трите вида китоподобни бозайници в Черно море и да наберем доброволци, които желаят активно да се включват в проучванията им през цялата година.

Проектът „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

За контакти:

Анелия Пaвлова – експерт публичност – 0899269576 – apavlova@greenbalkans.org