Допълнителни възможности за обработка и складиране на товари за контейнеризация/ деконтейнеризация в база „Хладилен склад”

Във връзка с излизане в дългосрочен ремонт на съоръженията в база „Хладилен склад”, ръководството на пристанището Ви информира, че от 1 юни преоборудвахме настоящият хладилен склад, който е с площ от 7 000 кв.м за логистична зона за контейнерни партиди(контейнеризация, деконтейнеризация и групаж за товарите на контейнери). Складовите помещения могат допълнително да предоставят възможности на ползватели на тези услуги за оптимизиране на процеса, като товарите им са в пристанището до контейнерната линия. Цените за съхранение в база „Хладилен склад” е съгласно действащите „Условия и Цени на услугите на Пристанище Бургас ЕАД” или подписани договори с клиенти.