Доставка на резервни части за мотокари

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на резервни части за мотокари”. Срок за закупуване на документация за участие – до 27.09.2012г. включително. Срок за подаване на оферти-до 28.09.2012г.,тел:822014 М.Мутафян, тел.:822081- С.Стоянов. Цена на документацията – 50 лв без ДДС.