Доставка на филтри за челна и тилова механизация

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет „Доставка на филтри за челна и тилова механизация”. Срок за закупуване на документация за участие – до 29.08.2012 г.Срок за подаване на оферти – до 30.08.2012 г.; тел. 056/822010 – В. Джунджурова; 822101 – И. Дерменджиев. Цена на документацията-5 лв без ДДС.

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет „Доставка на филтри за челна и тилова механизация”. Срок за закупуване на документация за участие – до 29.08.2012 г.Срок за подаване на оферти – до 30.08.2012 г.; тел. 056/822010 – В. Джунджурова; 822101 – И. Дерменджиев. Цена на документацията-5 лв без ДДС.

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет „Доставка на филтри за челна и тилова механизация”. Срок за закупуване на документация за участие – до 29.08.2012 г.Срок за подаване на оферти – до 30.08.2012 г.; тел. 056/822010 – В. Джунджурова; 822101 – И. Дерменджиев. Цена на документацията-5 лв без ДДС.