Избор на изпълнител за извършване на цялостно обследване на съществуваща метална конструкция на Магазия № 1 в „Пристанище Бургас” ЕАД, Терминал „Генерални товари- район Изток”

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на цялостно обследване на съществуваща метална конструкция на Магазия № 1 в „Пристанище Бургас” ЕАД, Терминал „Генерални товари- район Изток”. Срок за подаване на оферти- до 21.08.2012г. тел. 822360-Ж.Куцаров. Документацията за участие в процедурата може да изтеглите  от тук