На основание заповед на изпълнителния директор, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1 уведомява, че се удължават срокът за закупуване на документация за участие и срокът за подаване на оферти за търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на патентни звена, шегели, верижни сапани, полиестерни колани, куки и резервни части за тях”

 

           На основание заповед на изпълнителния директор, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1 уведомява, че се удължават срокът за закупуване на документация за участие и срокът за подаване на оферти за търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на патентни звена, шегели, верижни сапани, полиестерни колани, куки и резервни части за тях”. Срок за закупуване на документация за участие – до 25.01.2013 г. Цена на документацията – 50 лв. без ДДС. Срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 28.01.2013 г. в деловодството на “Пристанище Бургас” ЕАД /партер/. Разглеждането на постъпилите оферти ще се проведе на 29.01.2013 г. За информация: 056/822011 – г-жа Мария Стоева /юрисконсулт/.

 

номер обява : 40

от дата: 17.01.2013 г.