На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на канцеларски материали и консумативи, формуляри по образец и хартия за компютри и фотокопирни машини”

 

                На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет- „Доставка на канцеларски материали и консумативи, формуляри по образец и хартия за компютри и фотокопирни машини”. Срок за закупуване на документация за участие – 08.04.2013 г.. Срок за подаване на оферта – до 09.04.2013 г.. За справки: тел. 056/822081 – Стоян Стоянов, 056/822013 – Рената Петкова;.

Цена на документацията -20 лв., без ДДС.

 

номер обява : 62

от дата: 21.03.2013 г.