На основание чл. 290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” 1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на патентни звена, шегели, верижни сапани, полиестерни колани, куки и резервни части за тях”.

            На основание чл. 290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” 1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на патентни звена, шегели, верижни сапани, полиестерни колани, куки и резервни части за тях”. Срок за закупуване на документация за участие – до 18.01.2013 г. Цена на документацията – 50 лв без ДДС. Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 21.01.2013 г. в деловодството на “Пристанище Бургас” ЕАД /партер/. Разглеждането на постъпилите оферти ще се проведе на 22.01.2013 г. За информация: 056/822011 – г-жа Мария Проданова-Стоева /юрисконсулт/.

номер обява : 39

от дата: 17.01.2013 г.