На основание чл. 290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” 1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на патентни звена, шегели, верижни сапани, полиестерни колани, куки и резервни части за тях”.

 

         На основание чл. 290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” 1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на патентни звена, шегели, верижни сапани, полиестерни колани, куки и резервни части за тях”.

              Срок за закупуване на документация за участие – до 13.02.2013 г.

               Цена на документацията – 50.00 лв. без ДДС.

         Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 14.02.2013 г. в деловодството на “Пристанище      Бургас” ЕАД /партер/.

        Разглеждането на постъпилите оферти ще се проведе на 15.02.2013 г.

         За информация: 056/822011 – г-жа Мария Проданова-Стоева /юрисконсулт/;

номер обява : 44

от дата: 01.02.2013 г.