Оборудване на челни товарачи „VOLVO”- L 120 C, L 160, L 180 E, 16 тонен вилкоповдигач ”Калмар” и 42 тонен контейнерен товарач”Калмар”

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за доставка на автономни климатични инсталации за оборудване на челни товарачи „VOLVO”- L 120 C, L 160, L 180 E, 16 тонен вилкоповдигач ”Калмар” и 42 тонен контейнерен товарач”Калмар”. Срок за подаване на оферти-до 20.08.2012г. Технически параметри на ел.инсталациите на машините на които ще се монтират климатиците: – захранване- 24V – капацитет на батериите- 2х180Ah – капацитет на алтернатора-60А Задължителни изисквания към предлаганите климатици – максимална консумация на електричество- 30А – работа в запрашена среда – охлаждащ агент- R134A – гаранционен срок- минимален 2 години Доставката следва да бъде извършена в срок до 30 календарни дни. Начин на плащане – отложено в срок съгласно предложение на кандидата. Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена. Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.