Обява за поръчка за денонощна охрана

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”. Срок за закупуване на документация за участие–до 11.02.2015 г. вкл.Срок за подаване на оферти – до 12.02.2015 г.; За справки: тел. 056/822444 – Ж.Желев; тел. 056/822014-М.Мутафян.

Цена на документацията- 50 лв. без ДДС.

- Отговор