ОБЯВА за поръчка с предмет „Доставка на филтри ”

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет- „Доставка на филтри ”.

Срок за подаване на оферта-до 24.07.2015г..

Документацията за участие може да изтеглите от тук.

Правила за участие

Заповед   РД 05-292 от 16/07/2015

Спецификация

Декларация

Договор-Проект

Методика