ОБЯВА за продажба на ДМА

О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи при следните позиции:

1.1. ГАЗ 53А – фургон борд, рег. № А 0257 ВН, инв. № 4329;

1.2. АВИА ПРЕСЛАВ – фургон, рег. № А 0259 ВН, инв. № 4923;

1.3. „Мерцедес” 600SEL, рег. № А 6263 ВМ, 491429;

1.4. „Хюндай Пони”, рег. № А 8251 ВМ, инв. № 490321;

1.5.„Шкода Октавия”, рег. № А 5889 КС, инв. № 498027;

1.6.„Ивеко” минибус, № А 0252 ВН, инв. № 491459;

1.7.„Нисан Сирена”, № А 3955 ВН, инв. № 492688;

1.8.„Фолксваген Кади”, № А 4595 ВН, инв. № 491734;

1.9.40t мобилен кран КС6362 № 9, инв. № 2562;

1.10.20t верижен кран РДК 160/200, инв. № 2553;

1.11.Пневматичен конвеер за насипни товари „NEUERO”, инв. № 495180;

1.12.10t „Калмар” № 10, инв.№ 14220.

Подробно описание на за условията на търга се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 25.07.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 26.07.2016 г.

Когато на търга не се явят кандидати за съответни позиции, той се обявява за непроведен по отношение на тези позиции и ще се проведе повторно на 08.08.2016 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.0888830405, 0887206868, 0885519933, 056/ 822260, 056/822013.