ОБЯВА за продажба на ДМА

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи при следните позиции:

1. ГАЗ 53А – самосвал, рег. № А 3678 АР, инв. № 4306;

2. ГАЗ 53А – фургон борд, рег. № А 0257 ВН, инв. № 4329;

 1. АВИА ПРЕСЛАВ – фургон, рег. № А 0259 ВН, инв. № 4923;
 2. ИФА фекална, рег. № А 0241 ВН, инв. № 491953;
 3. RAVO мотометачка, инв. № 491202;
 4. „Варан” – самоходна платформа, инв. № 491732;
 5. „Мерцедес” 600SEL, рег. № А 6263 ВМ, 491429;
 6. „Хюндай Соната”, рег. № А 9845 АН, инв. № 490693
 7. „Хюндай Пони”, рег. № А 8251 ВМ, инв. № 490321;
 8. „Шкода Октавия”, рег. № А 5889 КС, инв. № 498027;
 9. „Ивеко” минибус, № А 0252 ВН, инв. № 491459;
 10. „Нисан Сирена”, № А 3955 ВН, инв. № 492688;
 11. „Фолксваген Кади”, № А 4595 ВН, инв. № 491734;
 12. 40t мобилен кран КС6362 № 9, инв. № 2562;
 13. 20t верижен кран РДК 160/200, инв. № 2553;
 14. Пневматичен конвеер за насипни товари „NEUERO”, инв. № 495180;
 15. 10t „Калмар” № 10, инв.№ 14220;
 16. 7t „Калмар” № 8, инв. № 14540;
 17. 7t „Калмар” № 9, инв. № 14542;
 18. Мотокар „Димекс” № 3, инв. № 4446;
 19. Мотокар „Димекс” № 5, Д252837, инв. № 491722;
 20. Мотокар „Димекс” № 8, Д252820, инв. № 491724;
 21. Електрокар К 2533СА, инв. № 492178;
 22. Електрокар, инв. № 492352.

Подробно описание на за условията на търга се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл  TУК.

Търгът ще се проведе на 05.05.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 03.05.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 04.05.2016 г.

За справки: тел.0888830405, 0887206868, 0885519933, 056/ 822260, 056/822013.