ОБЯВА за ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.101 а  и следващи от ЗОП обявява публична покана към потенциални кандидати за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка /направа/ и монтаж на ограда и портали за отделяне на Зоната за обществен достъп от товаро-разтоварната дейност на „Пристанище Бургас” ЕАД – терминал Изток 1“.

Публичната покана е публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки под №9035583.

Документация  за участие в поръчката може да изтеглите от тук.

 1. Оферта
 2. Догвор – Проект
 3. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка
 4. Техническо задание
 5. Скица на обекта
 6. Регистрирана публична покана - след изтегляне на приложението да се преименува с разширение “.fed”
 7. Публична покана
 8. Писмени разяснения
 9. Писмени разяснения-2
 10. Протокол 64 от 17.11.2014
 11. Договор
 12. Допълнително споразумение I към договор