Обява за удължва срока за подаване на оферти за участие в търговска /частна/ поръчка

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява, че удължва срока за подаване на оферти за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Оказване на системна методическа и техническа помощ за определяне на подходящ модел или грантова схема предлагани от действащите международни донорски програми, вкл. Оперативните програми, финансирани от Структурните, Кохезионния и други фондове на ЕС, по които „Пристанище Бургас” ЕАД директно или в подходящо партньорство е допустим кандидат- до 28.09.2012г. тел. за контакти: 056/822014 М.Мутафян; 056/822345 С.Димов. Документацията за участие в процедурата може да намерите в прикачения към обявата файл от тук и от тук