Обява за участие в поръчка за “Извършване на денонощна охрана”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”.

Срок за закупуване на документация за участие–до 15.12.2016 г. вкл.

Срок за подаване на оферти – до 16.12.2016 г.;

За справки: тел.  056/822444 – Ж.Желев;  тел. 056/822014-М.Мутафян.

Цена на документацията- 100 лв. без ДДС.