ОБЯВА за участие в търговска поръчка с предмет – „Изваждане на останките на потъналия м/к”Олга Джи”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Изваждане на останките на потъналия м/к”Олга Джи.

Срок за закупуване на документация за участие – до 04.08. 2015 г. вкл.

Срок за подаване на оферти – до 05.08. 2015 г. вкл.

Цена на документацията – 50 лв. без ДДС