ОБЯВА за „Доставка на канцеларски материали, хартия компютърна и за фотокопирни машини и консумативи”

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на канцеларски материали, хартия компютърна и за фотокопирни машини и консумативи”.

Срок за подаване на оферта – до 05.08.2015 г.

За справки: тел. 056/822081 – Стоян Стоянов, 056/822014 – М.Мутафян;.

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук  

1.Заповед

2.Правила

3.Спецификация

4.Декларация

5.Методика

6.Договор-Проект