Обява – търговска поръчка “Доставка на горива”

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на горива-Автомобилен бензин А-95 BIO 3% и дизелово гориво  Б 6”.

Срок за закупуване на документация за участие – до 07.01.2015г. включително.

Срок за подаване на оферти-до 08.01.2015г.

За контакти: тел. 0885515933-Иван Дерменджиев- по технически въпроси, 822014М.Мутафян- по юридически въпроси.

Цена на документацията -50лв без ДДС.