Обява

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на горива-Автомобилен бензин А-95 BIO 3%”.

Срок за закупуване на документация за участие – до 08.05.2014г. включително.

Срок за подаване на оферти-до 09.05.2014г.

Цена на документацията -5лв без ДДС.