Обява

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява, че удължава срока за подаване на оферти в процедура с предмет  „Избор на служба по трудова медицина за обслужване на  работниците и служителите в „Пристанище Бургас” ЕАД” до 17.00 ч. на 10.07.2014 г.