ОБЯВА

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет- „Доставка на лампи, осветителни тела и консумативи за тях, ел.материали и апаратура.

Срок за закупуване на документация за участие – до 25.08.2014 г.

Срок за подаване на оферта-до 26.08.2014 г. тел.за справки: 056/822081 С.Стоянов;056/822 014 М.Мутафян;

Цена на документацията 50 лв. без ДДС.