Обява

На основание Заповед №РД05/380/26.09.2014 г. на Изпълнителния директор , „Пристанище Бургас” ЕАД обявява, че  удължава срока за подаване на оферти в процедура с предмет „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите на „Пристанище Бургас”ЕАД, съгласно Наредба №3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” до 09.10.2014 г.