Обява

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми.

Срок за закупуване на документация за участие – до 29.10.2014г.

Срок за подаване на оферти-до 30.10.2014г. тел.056/822014-М. Мутафян; 822228-И.Дерменджиев.

Цена на документацията-50 лв без ДДС.