ОБЯВА

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на горива-Автомобилен бензин А-95 BIO 3%”. Срок за закупуване на документация за участие – до 27.01.2014г. включително.

Срок за подаване на оферти-до 28.01.2014г.

За контакти: тел. 0885515933-Иван Дерменджиев- по технически въпроси; 822014-М.Мутафян- по юридически въпроси.

Цена на документацията -10лв без ДДС.