Обява

     

         „Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1,  на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява, че удължава срока за закупуване на документация и представяне на оферти за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на сектор „Закусвалня” при „Пристанище Бургас” ЕАД”.  Срок за закупуване на документация за участие – до 16,30 ч. на 12.11.2012 г. Срок за подаване на оферти – до 16,30 ч. на 13.11.2012 г.; тел. 056/822010 – В. Джунджурова; 822140 – Т. Троева. Цена на документацията-10 лв без ДДС.

 

 

номер обява : 10

от дата: 29.10.2012 г.