ОБЯВЛЕНИЕ за доставка на дизелово гориво

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  Б 6”.

Срок за закупуване на документация за участие – до 11.11.2016г. включително.

Срок за подаване на оферти-до 14.11.2016г.

Цена на документацията -50лв без ДДС.