ОБЯВЛЕНИЕ

 

С Решение №05/139/05.03.2013г. на Изпълнителния директор на”Пристанище Бургас”ЕАД е прекратена процедура с предмет „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло” на основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от ППС№55 на Министерски съвет от 2007г.

 

номер обява : 58

от дата: 15.03.2013 г.