ОБЯВЛЕНИЕ

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”- Застраховка „Индустриален пожар за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване,”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до  26.08.2013г. включително.

Срок за подаване на офертите до 27.08.2013г. включително. Дата на провеждане на конкурса-28.08.2013г.

Тел. За контакти-822260-Н.Тюфекчиев;822014-М.Мутафян.

Цена на документацията -5 лв без ДДС.