Оказване на системна методическа и техническа помощ за определяне на подходящ модел или грантова схема предлагани от действащите международни донорски програми

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Оказване на системна методическа и техническа помощ за определяне на подходящ модел или грантова схема предлагани от действащите международни донорски програми, вкл. Оперативните програми, финансирани от Структурните, Кохезионния и други фондове на ЕС, по които „Пристанище Бургас”ЕАД директно или в подходящо партньорство е допустим кандидат”. Срок за подаване на оферти- до 20.09.2012г. тел. За контакти:822014 М.Мутафян; 822345-С.Димов. Документацията за участие в процедурата може да намерите от тук и от тук