О Б Я В А

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на смазочни масла”. Срок за закупуване на документация за участие – до 19.09.2013г. Срок за подаване на оферта – до 20.09.2013г.

 Цена на документацията-5 лв без ДДС.