О Б Я В А

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на кабели, проводници, изолационни ленти и кабелни съединители и обувки”. Срок за закупуване на документация за участие–до 05.02.2014 г. вкл. Срок за подаване на оферти – до 06.02.2014 г., вкл.

Цена на документацият- 50 лв без ДДС.