О Б Я В Л Е Н И Е

 

          На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати”. Срок за закупуване на документация за участие – до 20.02.2013 г.. Срок за подаване на оферта – до 21.02.2013 г..

За справки: 056/ 822333 – Емил Кирилов; тел. 056/ 822013 – Рената Петкова.

Цена на документацията – 30 лв. без ДДС.

 

номер обява : 46

от дата: 04.02.2013 г.