О Б Я В Л Е Н И Е

 

             На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на греси и охлаждащи течности”. Срок за закупуване на документация за участие – до 27.03.2013г. Срок за подаване на оферта – до 28.03.2013г. Тел. за справки: 0885515933-И.Дерменджиев- по технически въпроси ;056/822014-М.Мутафян- по юридически въпроси;.

                Документацията е на стойност 50 лв. без ДДС.

 

номер обява : 61

от дата: 18.03.2013 г.