О Б Я В Л Е Н И Е

        На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на стоманени въжета”. Срок за закупуване на документация за участие – до 07.01.2013г. Срок за подаване на оферта- до 08.01.2013г.Тел. за справки:056/822228-И.Дерменджиев; 056/822014-М.Мутафян;

Документацията е на стойност 100 лв. без ДДС.

номер обява : 33

от дата: 15.12.2012 г.