Покана за представяне на оферти за участие в процедура за възлагане на търговска /частна/ поръчка с предмет „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”.

           „Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1,  на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана за представяне на оферти за участие в процедура за възлагане на търговска /частна/ поръчка  с предмет „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”. Срок за закупуване на документация за участие – до 17,00 ч. на 12.11.2012 г. Срок за подаване на оферти – до 17,00 ч. на 16.11.2012 г.; тел. 056/822010-В. Джунджурова; 056/822444-Ж. Желев. Цена на документацията- 50 лв без ДДС.

номер обява : 11

от дата: 30.10.2012 г.