Покана за участие в „Реконструкция на подкранов път на 12-то к.м. – терминал „Бургас Изток 1″

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.101 а и следващи от ЗОП обявява публична покана към потенциални кандидати за участие в обществена поръчка с предмет „Реконструкция на подкранов път на 12-то к.м. – терминал „Бургас Изток 1“.

Документация  за участие в поръчката може да изтеглите от електронната страница на „Пристанище Бургас”ЕАД www.port-burgas.bg, в раздел „Профил на купувача”.

Публичната покана е публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки под № 9040884.

Документи:

1.Публична покана АОП

2.Решение

3.Прогнозна количествена сметка

4.Техническо задание

5.Приложение

6.Договор-Проект

7.Решение – препис!

8.Скица

9.Протокол

 10. Договор

11. ПЛАЩАНИЯ