Покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на лагери”

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на лагери”. Срок за закупуване на документация за участие – до 03.09.2012г. Срок за подаване на оферта – до 04.09.2012г. тел. за справки: 056/822014; Цена на документацията – 50 лв без ДДС