Поръчка с предмет – “Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите на “Пристанище Бургас” ЕАД

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – “Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите на “Пристанище Бургас” ЕАД съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Срок за закупуване на документация за участие – до 13.09.2012г. включително. Срок за подаване на оферти-до 14.09.2012г.,тел: 056/822014 М.Мутафян, Цена на документацията- 50.00 лв без ДДС. Сумите по закупуване на документацията не подлежат на възстановяване.

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – “Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите на “Пристанище Бургас” ЕАД съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Срок за закупуване на документация за участие – до 13.09.2012г. включително. Срок за подаване на оферти-до 14.09.2012г.,тел: 056/822014 М.Мутафян, Цена на документацията- 50.00 лв без ДДС. Сумите по закупуване на документацията не подлежат на възстановяване.

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – “Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите на “Пристанище Бургас” ЕАД съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Срок за закупуване на документация за участие – до 13.09.2012г. включително. Срок за подаване на оферти-до 14.09.2012г.,тел: 056/822014 М.Мутафян, Цена на документацията- 50.00 лв без ДДС. Сумите по закупуване на документацията не подлежат на възстановяване.