Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за избор на изпълнител на процедура с предмет ” Направа на оглед на подводната част на кейовата стена от 1-во до 13-то к.м. в „Пристанище Бургас“ ЕАД за установяване на забелязаните отвори и каверни”.

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  за избор на изпълнител на процедура с предмет ” Направа на  оглед  на  подводната част  на кейовата  стена от 1-во до  13-то к.м. в „Пристанище Бургас“ ЕАД за установяване на забелязаните отвори и каверни”.

Техниечско задание за поръчката може да изтеглите от тук.

 

номер обява : 57

от дата: 15.03.2013 г.