Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на газьол за отопление с шифър по ЕКП:02144400045”

        „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на газьол за отопление с шифър по ЕКП:02144400045”. Срок за закупуване на документация за участие – до 16.01.2013г. включително. Срок за подаване на оферти-до 17.01.2013г.  тел. 82-20-14 М.Мутафян, 0885515933 И.Дерменджиев.

Цена на документацията -50 лв. без ДДС.

 

номер обява : 37

от дата: 02.01.2013 г.