Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми. Срок за закупуване на документация за участие – до 01.11.2012г.Срок за подаване на оферти-до 02.11.2012г. тел.056/822014-М. Мутафян; 822228-И.Дерменджиев.

Цена на документацията-100 лв без ДДС.

 

 

 

 

 

номер обява : 4

от дата: 17.10.2012 г.