Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на кабели и проводници, изолационни ленти и кабелни съединители и обувки”

Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на кабели и проводници, изолационни ленти и кабелни съединители и обувки”. Срок за закупуване на документация за участие–до 02.11.2012 г. вкл. Срок за подаване на оферти – до 05.11.2012 г., вкл.; тел. 056/822014; 056//822080

Цена на документацият- 50 лв без ДДС.

 

 

 

 

номер обява : 5

от дата: 17.10.2012 г.