Пристанище Бургас бе домакин на работна среща за безопасност и здраве при работа

В „Пристанище Бургас” ЕАД се проведе работна среща на Клуба на специалистите по безопасност и здраве при работа – Бургас. Поводът за нея бе отбелязването на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа – 2015, която тази година се провежда в периода 19-23 октомври със събития, организирани в цяла Европа. Домакин на срещата бе инж. Иван Тончев – ръководител на звено „Здравословни и безопасни условия на труд” в порта, който представи презентация на тема „Управление на стреса“. В срещата участваха специалисти по здравословни и безопасни условия на труд от водещи в региона големи предприятия в областта на транспорта, нефтопреработката, строителството и представители на фирма за трудова медицина. Проведена беше и дискусия за управлението на нивото на стреса на работното място и на психосоциалните рискове. По време на разговорите беше постигнат консенсус относно необходимостта от двупосочен диалог между работодателите и работната сила и участието на работниците и служителите при изготвяне на решения за планиране и изпълнение на мерките за създаване на по-благоприятстваща работна среда без стрес.

По данни на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа над 50% от всички изгубени работни дни са по причини, свързани със стреса на работното място, като той е на второ място сред най-отчитаните здравословни проблеми, свързани с работата. Трудовият стрес може да се определи като вредните физически и емоционални реакции, които настъпват, когато трудовите изисквания не съответстват на способностите, възможностите или потребностите на работника. Трудовият стрес може да доведе до влошаване на здравето и дори до злополука. Годишните загуби от заболявания, свързани със стрес при работата са над 20 милиарда евро в рамките на ЕС.

В „Пристанище Бургас” ЕАД е извършена оценка на стреса на работното място, на база на която през 2012 година е разработена програма за управление на стреса. В нея са набелязани мерки, които да подобрят работната среда, организацията на работа и са предприети конкретни действия, ориентирани към работещите с цел да свалят нивото на стреса на работното място. Извършват се периодични профилактични прегледи, организират се тренинги за повишаване на индивидуалната резистентност към стреса. Предприети са действия за подобряване на социалната подкрепа при работа в екип. Организират се посещения на културни мероприятия и почивки за работещите в порта. „Всички въздействия върху човека отвън, които му влияят формират психично натоварване, като неговата тежест зависи от индивидуалното и моментно състояние на всеки един човек. Нашата цел е да създадем благоприятни условия на труд на работещите и служителите в пристанището”, каза инж. Иван Тончев

Изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” Диян Димов посочи, че и в бъдеще ръководството ще продължава да инвестира в безопасните и здравословни условия на труд. „Очакваме покана за сключване на договор за проект, финансиран от Фонд „Условия на труд”, който отново е насочен към работещите. Проектът цели подобряване условията на работното място, намаляване на рисковете за здравето и повишаване на безопасността. При неговото изпълнение ще се наблегне на осветеността на работните площадки. Комфортът  на работното място е важно условие за достигането на заложените икономически показатели и резултати”, допълни още Димов.