„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 290 във връзка с чл. 286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на дървен материал”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 290 във връзка с чл. 286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на дървен материал”. Срок за закупуване на документация за участие–до 06.11.2012г. вкл. Цена на документацията – 10 лв. без ДДС. Срок за подаване на оферти – до 07.11.2012г.; тел. 056/822010 В. Джунджурова, 056/822081 С.Стоянов.

 

 

 

 

номер обява : 7

от дата: 18.10.2012 г.